DATOS DA EMPRESA.

En cumprimento co artigo 10 da lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, a continuación expóñense os datos identificativos da empresa.

CIMALab® é marca rexistrada de Quantum Innovative, S.L.

Denominación social: Quantum Innovative, S.L.

NIF / CIF: B-27725225

Domicilio social: Parque Empresarial Terciario, Porto do Molle. Rúa das Pontes no 19, CP 36350, Nigrán (Pontevedra) SPAIN

Teléfono: +34 986 118 888

Fax: +34 886 122 655

Correo electrónico: administracion@cimalab.com

Inscrita en el Registro Mercantil de Pontevedra, Tomo 3536, Libro 3536, Folio 15, Hoja PO-47600, Inscripción 1ª


INFORMACIÓN SOBRE PRODUTOS E SERVIZOS.

A información contida ou facilitada por este sitio de Quantum Innovative, S.L. en adiante a empresa, ten fins exclusivamente informativos e non constitúe unha oferta de venda dos produtos da empresa. A compra de calquera produto está suxeita aos termos e condicións fixados en cada contrato de compravenda.

O presente documento (en adiante, aviso legal) ten por obxecto regular o uso desta páxina web (en adiante Web), que a empresa pon a disposición do público.


USO CORRECTO DO SITIO WEB.

O Usuario comprométese a utilizar a Web, os contidos e servizos de conformidade coa lei, o presente Aviso Legal, as boas costumes e a orde pública. Do mesmo modo o Usuario obrígase a non utilizar a Web ou os servizos que se presten a través dela con fins ou efectos ilícitos ou contrarios ao contido do presente Aviso Legal, lesivos dos intereses ou dereitos de terceiros, ou que de calquera forma poida danar, inutilizar, deteriorar a Web ou os seus servizos ou impedir o normal goce da Web por outros usuarios.

Así, o Usuario comprométese expresamente a non destruír, alterar, inutilizar ou, de calquera outra forma, danar os datos, programas ou documentos electrónicos e demais que estean na Web.


PROPIEDADE INTELECTUAL.

Todos os contidos da Web, salvo indicarse o contrario, son titularidade exclusiva da empresa ou de terceiros que autorizaron a súa inclusión na Web e, con carácter enunciativo, que non limitativo, o deseño gráfico, código fonte, logos, textos, ilustracións, fotografías e demais elementos que aparecen na Web.

Igualmente, todos os nomes comerciais, marcas ou signos distintivos de calquera clase contidos na Web están protexidos pola Lei. A empresa non concede ningún tipo de licencia ou autorización de uso persoal ao Usuario sobre os seus dereitos de propiedade intelectual e industrial ou sobre calquera outro dereito relacionado coa súa Web e cos servizos ofrecidos na mesma.

Por iso, o Usuario recoñece que a reprodución, distribución, comercialización ou transformación non autorizadas dos elementos indicados nos apartados anteriores constitúe unha infracción dos dereitos de propiedade intelectual e/ou industrial da empresa ou do titular dos mesmos.


RÉXIME DE RESPONSABILIDADE.

A) Responsabilidade polo funcionamento da Web

A empresa exclúe toda responsabilidade que puidese derivar de interferencias, omisións, interrupcións, virus informáticos, avarías telefónicas ou desconexións no funcionamento operativo do sistema electrónico motivado por causas alleas á empresa.

Así mesmo, a empresa tamén exclúe calquera responsabilidade que puidese derivar do atraso ou bloqueo no funcionamento operativo deste sistema electrónico causado por deficiencias ou sobrecarga nas liñas telefónicas ou en Internet, así como de danos causados por terceiras persoas mediante intromisións ilexítimas fóra do control da empresa.

B) Responsabilidade por ligazóns

A empresa declina toda responsabilidade respecto da información que estea fóra da Web xa que a función das ligazóns que poidan aparecer é unicamente a de informar ao Usuario sobre a existencia de outras fontes de información sobre un tema en concreto.

A empresa exonérase de toda responsabilidade polo correcto funcionamento de tales enlaces, do resultado obtido a través dos devanditos enlaces, da veracidade e licitude do contido ou información á que se poida acceder así como dos prexuízos que poida sufrir en virtude da información atopada na Web enlazada.


CONFIDENCIALIDADE.

A empresa comprométese ó cumprimento da súa obriga do segredo dos datos de carácter persoal e do seu deber de gardalos de forma confidencial e adoptará as medidas necesarias para evitar a súa alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, tendo en conta en todo momento o estado da tecnoloxía.